Meny
Vad kostar tjänstebil - en guide till företag och anställda - Cardrop Vad kostar tjänstebil - en guide till företag och anställda - Cardrop

Vad kostar en tjänstebil

Vad kostar tjänstebil – en guide till företag och anställda

Att ha en tjänstebil kan vara ett attraktivt erbjudande för både företag och anställda. Men vad kostar det egentligen att ha en tjänstebil? Och hur påverkar det skatten, lönen och miljön? I den här artikeln reder vi ut de vanligaste frågorna om tjänstebil och ger dig tips på hur du kan hitta den bästa lösningen för ditt behov.

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är en bil som ägs eller leasas av ett företag och som är avsedd att användas i tjänsten. Det finns två typer av tjänstebilar: förmånsbil och servicebil.

Förmånsbil

En förmånsbil är en tjänstebil som den anställde får använda även för privata resor, till exempel till och från arbetet eller på fritiden. I så fall uppkommer en bilförmån som den anställde ska förmånsbeskattas för.

Servicebil

En servicebil är en tjänstebil som endast får användas i arbetet, till exempel för att utföra olika uppdrag eller transporter. En servicebil är ofta specialinredd med verktyg eller utrustning för att passa det specifika arbetet. Om den anställde inte använder servicebilen för privata resor mer än 10 gånger och högst 100 mil per år, uppkommer ingen bilförmån.

Vad kostar en tjänstebil för företaget?

För företaget är det viktigt att väga in flera faktorer när man väljer att erbjuda tjänstebilar till sina anställda. Bland annat måste man ta hänsyn till:

 • Inköpspris eller leasingavgift: Det är oftast billigare att leasa en bil än att köpa den kontant, eftersom man slipper låsa upp kapital och betala ränta. Dessutom kan man dra av 50 procent av momsen på leasingavgifterna.
 • Service och underhåll: Om man leasar en bil brukar service och underhåll ingå i avtalet, vilket ger ett enkelt helhetsupplägg. Om man köper en bil måste man själv stå för dessa kostnader.
 • Försäkring: En bra försäkring är viktig för att skydda sig mot skador och stölder. Försäkringspremien beror på bilens värde, ålder, säkerhet och körsträcka.
 • Fordonsskatt: Fordonsskatten beror på bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Ju mer miljövänlig bilen är, desto lägre blir skatten.
 • Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet av de tjänstebilar som används privat av de anställda. Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av förmånsvärdet.
 •  

Vad kostar en tjänstebil för den anställde?

För den anställde är det främst skatten som påverkar kostnaden för att ha en tjänstebil. Den anställde måste betala skatt på förmånsvärdet av den tjänstebil som används privat. Förmånsvärdet läggs till den anställdes bruttolön och skatten beräknas på den totala lönen. Skattesatsen beror på den anställdes inkomst och kommun.

Förmånsvärdet beräknas av Skatteverket och baseras på bilens prislista vid köptillfället. Priset justeras sedan med olika faktorer, såsom:

Bilens ålder: Förmånsvärdet minskar med 7 procent per år efter det första året.

 • Extrautrustning: Om bilen har extrautrustning som inte ingår i baspriset, till exempel motorvärmare eller inbyggd GPS, ökar förmånsvärdet med motsvarande belopp.
 •  
 • Fordonsskatt: Om bilen har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare och har en fordonsskatt som överstiger 360 kronor per år, ökar förmånsvärdet med skillnaden mellan fordonsskatten och 360 kronor.
 •  
 • Miljökriterier: Om bilen uppfyller vissa miljökriterier, kan förmånsvärdet sänkas med 10-40 procent beroende på bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
 •  
 • Körsträcka: Om den anställde kör minst 3 000 mil per år i tjänsten, kan förmånsvärdet sänkas med 75 procent.
 •  

Skatteverket har ett räkneverktyg på sin webbplats där man kan räkna ut förmånsvärdet för olika tjänstebilar. Man behöver ange bilens registreringsnummer, pris, extrautrustning, fordonsskatt och körsträcka. Man kan också se hur mycket skatt man betalar på förmånsvärdet.

Exempel på kostnad för tjänstebil

Låt oss ta ett exempel på hur kostnaden för en tjänstebil kan se ut för både företaget och den anställde.

 

Vi antar att företaget leasar en bensindriven personbil som har tagits i trafik första gången den 1 januari 2020 och har ett pris vid köptillfället på 300 000 kronor inklusive moms och extrautrustning. Bilen har en fordonsskatt på 1 200 kronor per år och ett koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer. Leasingavgiften är 3 000 kronor per månad inklusive service och underhåll. Försäkringspremien är 500 kronor per månad. Den anställde har en lön på 30 000 kronor i månaden och betalar 30 procent i skatt.

 

För att beräkna förmånsvärdet per år behöver vi först räkna ut förmånsvärdet per månad. Det gör vi genom att multiplicera bilens pris med en procentsats som bestäms av Skatteverket. 

För bensinbilar är procentsatsen 9 procent för de första 7,5 basbeloppen och 20 procent för det som överstiger 7,5 basbeloppen. Ett basbelopp är ett fastställt belopp som används för att beräkna olika förmåner och avgifter. För år 2020 var ett basbelopp 47 300 kronor.

 

Förmånsvärdet per månad blir då:

(300 000 kr x 9 %) / 12

+ (300 000 kr – 7,5 x 47 300 kr)

x 20 % / 12 = 

 

2 250 kr + 1 458 kr = 3708 kr

För att beräkna förmånsvärdet per år multiplicerar vi förmånsvärdet per månad med antalet månader som bilen har använts privat.

 

I vårt exempel antar vi att bilen har använts privat hela året, det vill säga 12 månader.

 

Förmånsvärdet per år blir då:

3 708 kr x 12 = 44 496 kr

Detta är dock inte det slutliga förmånsvärdet, eftersom vi också måste ta hänsyn till de andra faktorerna som nämndes tidigare.

 

I vårt exempel har bilen en fordonsskatt på 1 200 kronor per år, vilket är mer än gränsen på 360 kronor. Därför måste vi lägga till skillnaden mellan fordonsskatten och gränsen till förmånsvärdet.

 

Förmånsvärdet justerat för fordonsskatt blir då:

44 496 kr + (1 200 kr – 360 kr) = 45 336 kr

Bilen har också ett koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer, vilket innebär att den uppfyller miljökriterierna för att få en sänkning av förmånsvärdet med 10 procent.

 

Därför måste vi multiplicera förmånsvärdet med en faktor på 0,9.

 

Förmånsvärdet justerat för miljökriterier blir då:

45 336 kr x 0,9 = 40 802 kr 

 

Detta är det slutliga förmånsvärdet som den anställde ska betala skatt på. Om den anställde har en skattesats på 30 procent blir skatten på förmånsvärdet:

 

40 802 kr x 30 % = 12 241 kr 

 

Den anställde får också ett lägre nettolöneavdrag eftersom förmånsvärdet dras av från bruttolönen innan skatten beräknas. Det innebär att den anställde får behålla mer av sin lön än om hen hade haft en högre kontantlön utan tjänstebil.

 

Nettolöneavdraget blir då:

40 802 kr / 12 = 3 400 kr 

 

Den anställdes nettolön efter skatt och nettolöneavdrag blir då:

30 000 kr – (30 000 kr + 3 400 kr) x 30 % – 3400 kr = 17 860 kr 

 

För företaget är kostnaden för att leasa tjänstebilen 3 000 kronor per månad inklusive service och underhåll. Företaget betalar också 500 kronor per månad för försäkring och 1 200 kronor per år för fordonsskatt. Dessutom måste företaget betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet, som är 31,42 procent av 40 802 kronor.

 

Arbetsgivaravgiften blir då:

40 802 kr x 31,42 % = 12 821 kr 

 

Den totala kostnaden för företaget per år blir då:

(3 000 kr + 500 kr)

x 12 + 1 200 kr + 12 821 kr

= 54 421 kr 

Sammanfattning av kostnad för en tjänstebil

Sammanfattat är det många faktorer som avgör den slutgiltiga kostnaden för en tjänstebil, både gentemot företaget och den anställda. 

 

Genom att följa vårt räkneexempel hoppas vi att du kan få en bättre förståelse för kostnaden för just din tjänstebil. 

 

Överväger du att skaffa tjänstebil och sälja din privata bil i samma veva? Vi på Cardrop hjälper dig gärna att sälja din bil

Vilken bil vill du sälja?

 • Kostnadsfritt & förbinder dig inte till något.

Slipp allt strul och förhandling. Vi hittar rätt köpare för din bil.

 • Skicka formuläret – berätta om din bil
 • Såld och klar – lämna in bilen och få betalt!
 • Budgivning – ta emot högsta budet från Nordens handlare
 • Hela landet – vi har 39 leveransplatser

Självklart är vi med i MRF

Din trygghet är central för oss. Vi har tagit fram ett flertal lösningar som ökar din trygghet och säkerhet under resans gång. Självklart är vi med i Motorbranschens Riksförbund.

 

Pengarna på kontot innan du lämnar ifrån dig registreringsbevisen.

 

Alla bilar kontrolleras av opartiska och certifierade besiktningsmän.

Cardrop tryggt medlem i MRF