Meny
Förmånsvärde tjänstebil - vad är det och hur beräknas det? - Cardrop Förmånsvärde tjänstebil - vad är det och hur beräknas det? - Cardrop

Person som sitter vid ratten i bil

Förmånsvärde tjänstebil – vad är det och hur beräknas det?

Om du har en tjänstebil som du får använda privat, måste du betala skatt på ett schablonbelopp som kallas förmånsvärde. Förmånsvärdet är ett mått på värdet av att ha tillgång till bilen och beror på flera faktorer, bland annat bilens pris, ålder, utrustning och miljöklass.

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är en bil som ägs eller leasas av ett företag och som är avsedd att användas i tjänsten. Det finns två typer av tjänstebilar: förmånsbil och servicebil.

 

Förmånsbil

En förmånsbil är en tjänstebil som den anställde får använda även för privata resor, till exempel till och från arbetet eller på fritiden. I så fall uppkommer en bilförmån som den anställde ska förmånsbeskattas för.

 

Servicebil

En servicebil är en tjänstebil som endast får användas i arbetet, till exempel för att utföra olika uppdrag eller transporter. En servicebil är ofta specialinredd med verktyg eller utrustning för att passa det specifika arbetet. Om den anställde inte använder servicebilen för privata resor mer än 10 gånger och högst 100 mil per år, uppkommer ingen bilförmån.

Hur beräknas förmånsvärdet?

Förmånsvärdet för en tjänstebil fastställs av Skatteverket och baseras på bilens prislista vid köptillfället. Priset justeras sedan med olika faktorer, såsom:

  • Bilens ålder: Förmånsvärdet minskar med 7 procent per år efter det första året.
  • Extrautrustning: Om bilen har extrautrustning som inte ingår i baspriset, till exempel motorvärmare eller inbyggd GPS, ökar förmånsvärdet med motsvarande belopp.
  • Fordonsskatt: Om bilen har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare och har en fordonsskatt som överstiger 360 kronor per år, ökar förmånsvärdet med skillnaden mellan fordonsskatten och 360 kronor.
  • Miljökriterier: Om bilen uppfyller vissa miljökriterier, kan förmånsvärdet sänkas med 10-40 procent beroende på bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
  • Körsträcka: Om den anställde kör minst 3 000 mil per år i tjänsten, kan förmånsvärdet sänkas med 75 procent.

Förmånsvärdet beräknas per månad och år och läggs till den anställdes bruttolön. Den anställde betalar sedan skatt på den totala lönen inklusive förmånsvärdet. Arbetsgivaren betalar också arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Exempel på förmånsvärde

Låt oss ta ett exempel på hur förmånsvärdet kan beräknas för en bensindriven personbil som har tagits i trafik första gången den 1 januari 2020 och har ett pris vid köptillfället på 300 000 kronor inklusive moms och extrautrustning. Bilen har en fordonsskatt på 1 200 kronor per år och ett koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer.

För att beräkna förmånsvärdet per år behöver vi först räkna ut förmånsvärdet per månad. Det gör vi genom att multiplicera bilens pris med en procentsats som bestäms av Skatteverket. För bensinbilar är procentsatsen 9 procent för de första 7,5 basbeloppen och 20 procent för det som överstiger 7,5 basbeloppen. Ett basbelopp är ett fastställt belopp som används för att beräkna olika förmåner och avgifter. För år 2020 var ett basbelopp 47 300 kronor.

 

Förmånsvärdet per månad blir då:

(300 000 kr x 9 %) / 12 + (300 000 kr – 7,5 x 47 300 kr) x 20 % / 12 = 2 250 kr + 1 458 kr = 3 708 kr

 

För att beräkna förmånsvärdet per år multiplicerar vi förmånsvärdet per månad med antalet månader som bilen har använts privat. I vårt exempel antar vi att bilen har använts privat hela året, det vill säga 12 månader.

Förmånsvärdet per år blir då:

3 708 kr x 12 = 44 496 kr

 

Detta är dock inte det slutliga förmånsvärdet, eftersom vi också måste ta hänsyn till de andra faktorerna som nämndes tidigare. I vårt exempel har bilen en fordonsskatt på 1 200 kronor per år, vilket är mer än gränsen på 360 kronor. Därför måste vi lägga till skillnaden mellan fordonsskatten och gränsen till förmånsvärdet.

 

Förmånsvärdet justerat för fordonsskatt blir då:

44 496 kr + (1 200 kr – 360 kr) = 45 336 kr

 

Bilen har också ett koldioxidutsläpp på 120 gram per kilometer, vilket innebär att den uppfyller miljökriterierna för att få en sänkning av förmånsvärdet med 10 procent. Därför måste vi multiplicera förmånsvärdet med en faktor på 0,9.

 

Förmånsvärdet justerat för miljökriterier blir då:

45 336 kr x 0,9 = 40 802 kr

 

Detta är det slutliga förmånsvärdet som den anställde ska betala skatt på. Om den anställde har en skattesats på 30 procent blir skatten på förmånsvärdet:

 

40 802 kr x 30 % = 12 241 kr

 

Arbetsgivaren ska också betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Om arbetsgivaravgiften är 31,42 procent blir arbetsgivaravgiften:

 

 

40 802 kr x 31,42 % = 12 821 kr

Vi sammanfattar 

Förmånsvärde tjänstebil är ett schablonbelopp som den anställde ska betala skatt på om hen får använda sin tjänstebil privat. Förmånsvärdet beror på bilens pris, ålder, utrustning, miljöklass och körsträcka. Förmånsvärdet kan justeras upp eller ner med olika faktorer, till exempel fordonsskatt och miljökriterier. Arbetsgivaren ska också betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Vilken bil vill du sälja?

  • Kostnadsfritt & förbinder dig inte till något.

Slipp allt strul och förhandling. Vi hittar rätt köpare för din bil.

  • Skicka formuläret – berätta om din bil
  • Såld och klar – lämna in bilen och få betalt!
  • Budgivning – ta emot högsta budet från Nordens handlare
  • Hela landet – vi har 39 leveransplatser

Självklart är vi med i MRF

Din trygghet är central för oss. Vi har tagit fram ett flertal lösningar som ökar din trygghet och säkerhet under resans gång. Självklart är vi med i Motorbranschens Riksförbund.

 

Pengarna på kontot innan du lämnar ifrån dig registreringsbevisen.

 

Alla bilar kontrolleras av opartiska och certifierade besiktningsmän.

Cardrop tryggt medlem i MRF